Vervanging populieren langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek

Rijkswaterstaat vervangt zo’n 1.100 populieren langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek. Begin februari startte de kap en eind dit jaar vindt de herplant plaats. Een gesprek met Zev Starmans, projectleider duurzaam bosbeheer bij BUN-K, over het voorkomen van grootschalige kap en het aanleggen van onderhoudsarm en toekomstbestendig bos.

Waarom is vervanging van deze populieren nodig?

‘De populieren zijn slecht geworteld in de grond. Ze staan op valafstand van de Hoge Snelheidslijn en de A16 waardoor ze een risico vormen voor de verkeersveiligheid.’

Wat doen jullie eraan om te voorkomen dat de nieuwe bomen straks ook in een slechte staat verkeren?

‘We gaan de bodemgesteldheid verbeteren. Dat doen we onder andere door de stobben te trekken -het onderste deel van een boom met de wortels, dat overblijft na kappen- waardoor er lucht in de bodem komt. Ook gaan we een grasmengsel zaaien dat goed voor de bodem is. En we planten straks meerdere soorten bomen. Door deze diversiteit zijn de bomen minder vatbaar voor ziekten. Zo ontstaat er straks een gevarieerd en toekomstbestendig bos waardoor grootschalige kap wordt voorkomen.’

Jullie doen aan duurzaam bosbeheer. Hoe geven jullie daar invulling aan?

‘Bijvoorbeeld door omwille van goed rentmeesterschap meerwaarde te creëren voor biodiversiteit. Zo leggen we bijvoorbeeld een stobbenwal aan. Met deze stobbenwal bieden we een fijne leefomgeving voor insecten en knaagdieren, waardoor een rijkere, meer diverse natuur ontstaat.’

Hoe houden jullie bij het kappen rekening met beschermde soorten?

‘Voor vleermuizen vormen deze populieren een vliegroute. Vandaar dat we hier niet alle bomen tegelijk kappen. Van zo’n 250 bomen halen we alleen de top af, zodat de vliegroute voor de vleermuizen intact blijft.’