Van Bermgras naar Biogas

Aanleiding

Bij het onderhoud van bermen, sloten en kanalen in Nederland komen jaarlijks duizenden tonnen ton gras en waterplanten vrij. Dit wordt nu voornamelijk gecomposteerd. Maar als we erin slagen deze reststroom om te zetten in biogas, komen bijvoorbeeld waterschappen dichter bij hun doel om in 2020 minstens 40% van het eigen energieverbruik zelf duurzaam te produceren. Het zoveel mogelijk terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit de eigen reststromen is bovendien een belangrijke stap in het realiseren van een circulaire economie. Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, aannemingsbedrijf Scholman en milieubedrijf Attero ondertekenden daarom begin 2019 een samenwerkingsovereenkomst voor het starten van een praktijkproef met het opwekken van biogas uit bermgras.

Praktijkproef

Met de praktijkproef willen de partijen onderzoeken of er biogas gewonnen kan worden bij het vergisten van bermgras. De proef duurt een half jaar en geeft inzicht in de kwaliteit van het opgewekte biogas én de hoeveelheid en samenstelling van het restproduct. Bijzonder aan de proef is ook dat in het vergistingsproces alleen gras en geen mest wordt gebruikt.

Resultaat

Door bermgras niet onder te ploegen, maar te vergisten, slaan we vier vliegen in één klap: we produceren hernieuwbare energie, elimineren ziektekiemen uit de reststroom, produceren een hoogwaardige bodemverbeteraar én we voorkomen dat zwerfafval wordt ondergeploegd in de bodem.

Partners en leveranciers

Attero, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, aannemingsbedrijf Scholman