Revitalisering A6 Lelystad

Rijkswaterstaat heeft eind 2018 bijna 7000 populieren langs de A6 bij Lelystad vervangen door jonge populieren en struiken, struweel genaamd.

De aanleiding

De populieren naderden het einde van hun levensduur, waardoor ze steeds vatbaarder werden voor schimmels en parasieten. Door de bomen op dit moment te vervangen, werden er geen natuurlijke grondstoffen verspild. Het hout van de populieren werd namelijk duurzaam hergebruikt. De opbrengst hiervan financierde de herplanting.

De samenwerking

Door sober en doelmatig groenbeheer wordt normaal gesproken alleen actie ondernomen indien bijvoorbeeld een omgevallen boom of afgewaaide tak de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Door het gehele gebied opnieuw in te richten waarbij goed gekeken werd naar de kansen konden we het reactieve beheer omvormen naar een proactieve werkwijze.

De kansen

  • Tegemoetkomen aan de wensen en eisen vanuit de natuurwetgeving;
  • Het behouden en stimuleren van de biodiversiteit door de aanplant van verschillende boomsoorten;
  • De inkomsten die door de verkoop van hout (de gekapte bomen) werden gegenereerd werden gebruikt om de herplant te financieren.

De realisatie

De Business Unit Natuurlijk Kapitaal zorgde voor de voorbereiding in de vorm van afstemming met de betreffende assetmanagers en groenbeheerders uit de regio, vooronderzoeken, de offerte uitvraag, de inkoop en de uitvoering van de werkzaamheden. In goede samenwerking en afstemming met de Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer maakten de regio Midden-Nederland en BUN-K deze opgave tot een succes!

De feiten

  • A6 tussen HM 85,7 en HM 81,4 aan de oostzijde en tussen HM 81,4 en HM 75,8 aan de westzijde;
  • Ongeveer 37 hectares;
  • Bijna 7.000 populieren.