Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt Rijkswaterstaat alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Rijkswaterstaat aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de Rijkswaterstaat om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u uw persoonsgegevens in een formulier invullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens Rijkswaterstaat gebruikt en met welk doel.

Rijkswaterstaat gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt Rijkswaterstaat uw gegevens niet om u ook andere brochures toe te sturen. Behalve als dit staat aangegeven bij het formulier.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Rijkswaterstaat bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies

Rijkswaterstaat.nl maakt gebruik van cookies, onder andere voor onderzoek onder de bezoekers van de website. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op deze site te herkennen bent.

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten géén persoonsgegevens. Rijkswaterstaat.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook is het niet mogelijk om cookies te gebruiken om u op websites van derden te identificeren. Hieronder vertellen wij u meer over de cookies die we gebruiken.

Webstatistieken

Cookies gebruiken we ten eerste voor het meten van webstatistieken. We doen dit met Google Analytics. We analyseren deze gegevens, waardoor we de website nog beter op bezoekers kunnen afstemmen. De verzamelde gegevens gebruiken we uitsluitend voor verbetering van de website. De gegevens worden niet gedeeld met derde partijen.

Cookies uitschakelen

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Dat is geen enkel probleem. Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van bun-k.nl.