Denk verder dan het standaard wegmeubilair

Biobased wegmeubilair is een prachtige kans om Rijkswaterstaat te verduurzamen. Inmiddels zijn er al een paar mooie producten opgeleverd en toegepast. Voor wie nog twijfelt: BUN-K denkt volop mee en ondersteunt bij biobased inkopen.

Minder staal en plastic, meer biobased zoals gras, riet, hout, bamboe of biocomposiet. ‘De mogelijkheden voor toepassing van hernieuwbare grondstoffen voor wegmeubilair zijn groot’, vertelt contract-/regiomanager Antoine Giezen. ‘Zo is op verzoek van provincie Noord-Holland op de N99 geen traditionele (stalen) geleiderail geplaatst, maar een overwegend houten geleiderail. Houten producten gaan ook lang mee en vervuilen de grond niet, zoals de zinken coating van de traditionele geleiderails wel doet. Ook is dit een goed voorbeeld van hoe je hout zo kunt gebruiken, dat de koolstof die in het hout ligt opgeslagen, niet vrijkomt op korte termijn.’

Productencatalogus
Antoine noemt nog wat andere voorbeelden, zoals een pilot langs de N11 met biocomposieten hectometerpaaltjes en de composieten verkeersborden op 100 locaties waar eerst praatpalen stonden. “ We hebben al onze producten en projecten van wegmeubilair overzichtelijk op een rij gezet. In onze digitale productencatalogus kun je zien uit welke grondstoffen het product bestaat. Ook hebben we zo veel mogelijk onderbouwing opgenomen over milieu-impact en indien van toepassing de normering waaraan het product aan voldoet.”

Kennis en ervaringen delen
Jeroen Nagel, adviseur Circulaire Economie, is er trots op dat er binnen Rijkswaterstaat volop wordt samengewerkt als gaat om de toepassing van hout. ‘BUN-K werkt samen met Rijkswaterstaat Ontwerpt. In een variantenstudie voor de vervanging van een brug nemen we ook de materiaalvariant hout mee, naast staal, beton en composiet. Verder organiseren we in het Leernetwerk Hout in juni en september 2019 speciaal voor inkopers bijeenkomsten over het circulair en klimaatneutraal inkopen van hout binnen de bouw en Grond, Weg en Waterbouw-sector. In dit leernetwerk krijgen deelnemers meer inzicht in kansen en mogelijkheden van houttoepassingen, horen ze over nieuwe marktontwikkelingen en delen ze kennis en ervaringen met collega’s Voor meer informatie hierover kun je contact met mij opnemen via: jeroen.nagel@rws.nl

Projecten koppelen
Het delen van kennis en ervaringen met elkaar is volgens Antoine de sleutel tot succes als het gaat om biobased inkopen. ‘Het is belangrijk te beseffen dat je er binnen Rijkswaterstaat, en ook als leverancier van Rijkswaterstaat, niet alleen voor staat. Daar waar het kan, proberen we projecten aan elkaar te koppelen en door te verwijzen naar handige documenten. Bijvoorbeeld naar NEN-richtlijnen, modelcontracten en eisen- en verificatiemethodes. Dat vraagt best wat puzzelen, omdat Rijkswaterstaat daar praktisch gezien nog niet helemaal op is ingericht, maar biobased inkopen biedt zoveel duurzaamheidsvoordelen dat we het zeker als optie moeten meenemen.’

Verder kijken
Jeroen Nagel pleit voor het expliciet opnemen in contracten van biobased wegmeubilair. ‘Een aantal prestatiecontracten is al zo opgesteld. Dat betekent dat je verder kijkt dan standaard oplossingen en nadenkt over alternatieve producten. Daarnaast ligt er de uitdaging om samen met de markt een systeem op te zetten waarin we circulairder kunnen werken. Alleen biobased materiaal toepassen zonder na te denken over de afvalfase, is niet duurzaam genoeg. Aannemers zullen in aanleg en onderhoud zorgvuldiger moeten omgaan met materialen, om zo een circulairder systeem te krijgen. Ook voor biobased. En: als we eigen bermen willen inzetten voor biomassa in combinatie met biodiversiteit, moet er zorgvuldiger maaibeheer komen.’

Meer weten?
Meer weten over de ketensamenwerking in het kader van circulaire economie? Mail naar Jeroen Nagel: circulair@rws.nl.
Meer weten over circulair wegmeubilair? Mail naar Antoine Giezen: antoine.giezen@rws.nl