Beter zicht op biomassa

Met de registratietool biomassa kunnen alle partijen in de biomassaketen relevante data over de grondstof registreren. Vraag en aanbod van grondstoffen zoals gras krijgen zo een nog betere match.

Het ministerie van IenW wil zo efficiënt mogelijk omgaan met zijn grondstoffen en fossiele grondstoffen vervangen door biobased grondstoffen. Hiermee draagt IenW wezenlijk bij aan de transitieversnelling van een lineaire naar een circulaire economie. De inzet en hoogwaardigere verwerking van biomassa speelt hierin een grote rol. De registratietool biomassa ondersteunt hierbij, vertelt Emile van Eijk, informatiemanager bij BUN-K. ‘Als we volledig circulair willen werken en alle grondstoffen uit ons areaal willen hergebruiken, moeten we weten hoeveel er vrij gaat komen. Als Rijkswaterstaat er geen bestemming voor heeft, wordt bermgras als afval beschouwd en komt het via de prestatiecontractaannemer meestal bij de composteerder terecht. Met de registratietool kunnen we meten wat de opbrengst is van ons groene areaal en kan het ministerie IenW de targets die het stelt voor de strategie circulaire economie, meetbaar maken.’

Hoe werkt de tool?

De registratietool biomassa werkt heel eenvoudig. In een app voeren de verschillende partijen uit de biomassaketen data in, zoals de soort grondstof (bijvoorbeeld gras of riet), het gewicht van de oogst, de locatie, de periode van oogsten, het vochtpercentage van de grondstof, het droogstofgehalte van de opslag, noem maar op. ‘De tool is gebruiksvriendelijk. Iedereen kan ermee werken’, zegt Emile. ‘Bovendien kan de tool draaien op bestaande software, het GIS-platform Argcis Online. Er zijn dus geen grote investeringen nodig om de tool te gebruiken.’

Pilots

Inmiddels zijn er twee pilots uitgevoerd: in Flevoland en in de kop van Overijssel. ‘Met aannemer Krinkels in Flevoland en Van der Weerd Grafhorst in de kop van Overijssel hebben we de registratietool biomassa goed getest. Het bermgras dat is geoogst, is ingekuild op een locatie van Rijkswaterstaat en daar zoeken we nu een geschikte bestemming voor. Uit pilotevaluatie kwam aantal suggesties naar voren die we komend jaar gaan aanpakken. Daarmee zetten we de puntjes op de i. Na deze optimalisering is het tijd om de tool breder te gaan inzetten. Uiteindelijk streven we naar een landelijke uitrol, maar dat zal gefaseerd gebeuren.’

Afstemmen

De tool biedt ook de mogelijkheid om de kwaliteit van het gras – het drogestofgehalte en vochtpercentage – te registreren. ‘Met dit inzicht kun je vraag en aanbod nog nauwkeuriger op elkaar afstemmen’, legt Emile uit. ‘Zo kun je naar een afnemer zoeken die vraagt om een bepaald type vezel. Papierproducenten vragen bijvoorbeeld om een ander soort vezel dan een betonfabrikant. Kortom, voor verschillende stakeholders in de circulaire keten is de biomassa registratietool een doeltreffende manier om grondstof als product in de markt te zetten en groen areaal om te zetten in natuurlijk kapitaal.’