Wij kijken met andere ogen naar…

…onze planeet

Alles wat de mens gebruikt om te leven zijn stoffen of producten die door de aarde zijn voortgebracht. 

We richten ons er in eerste instantie op hoe we om kunnen gaan met hout- en grasstromen die binnen onze projecten vrijkomen en hoe we deze stromen kunnen verwaarden. Als voorbeeld zijn we bezig met een innovatie in de keten van bermgras. Het wordt nu nog vaak als afval beschouwd en niet als een opbrengsten genererende grondstof. Maar bermgras kan bijvoorbeeld omgezet worden in kwalitatief hoogwaardige vezels voor karton. Daar is een tekort aan.

Zo kijken we ook naar bomen en hout waar we nieuwe bio-based (natuurlijke) producten van kunnen (laten) maken. Waar mogelijk voegen we verschillende van deze soorten toe aan onze gebieden zodat we ze uiteindelijk weer kunnen hergebruiken.

Een vervolgstap is aquatische biomassa, zoals algen, wieren en slib, dat zich in water vormt. Er is al bewezen dat slib kan worden toegepast als bodemverbeteraar. Dit zijn nu nog onderzoekstrajecten samen met kennisinstituten.

…onszelf

BUN-K zoekt binnen Rijkswaterstaat steeds naar mogelijkheden om bij te dragen aan de overgang naar de nieuwe, circulaire economie.

Wij willen, voorop lopend, op een verfrissende manier kijken naar strategie en keuzes die gemaakt worden op het gebied van ons natuurlijk kapitaal en het gebruik daarvan op ons areaal. We werken steeds aan nieuwe inzichten en willen duurzame alternatieven invlechten in bestaande denk- en werkwijzen. Een verandering is nodig en er moeten stappen worden gezet. Wij hebben de ambitie om hierin een versnelling aan te brengen.

We gaan op zoek naar kansen en mogelijkheden. Niet eerst plannen maken en afwachten wat het resultaat kan zijn, maar direct aan tafel, flexibel, meedenkend en soms ook de ‘luis in de pels’ om bewustwording en innovatie te creëren. We kijken over sectorgrenzen heen van naar samenwerkingsvormen en -partners bij het ontwikkelen van duurzaamheid. Telkens met de gedachte: wat willen of kunnen we met elkaar in dit gebied bereiken, versterken of creëren? Hoe maken we het op korte termijn, in stappen, mogelijk om natuurlijk kapitaal te verwezenlijken?

Wij maken het waar en helpen je een stap verder met waardecreatie. Vertrouwen, samenwerken, flexibel en lef zijn onze kernwoorden voor succes.

Wie zijn wij?

Mireille Götz
Manager Business Unit
Verbinden van opgaves in- en extern
Judith de Wit
Projectondersteuner
Afspraken, inkoop en planning
Remco van Balen
Business analist
De brug tussen BUN-K en bedrijfsvoering RWS
Arthur Wolleswinkel
Business developer
Bas de Leeuw
Manager
Gewassen, meerwaardepotentie in een gebied
Emile van Eijk
IV
Informatiemanagement, Evenementen
Coos Aalbers
Adviseur houtoogst / bosbeheer
Jan IJzerman
Productontwikkelaar en ketenregisseur
Stance Gaspersz
Omgevingsmanager hout
Koos van Moosel
Bedrijfsmanager
Bedrijfsvoering op basis van ‘mens–proces-resultaat’
Stephan Roos
Projectleider hout
Marc van der Zee
Contractmanager

BUN-K werkt met het natuurlijk kapitaal dat Rijkswaterstaat rijk is. Hiermee bouwen we bruggen tussen economische welvaart en maatschappelijk welzijn. Dit doen we door samen te werken, ketenpartners te verbinden en vernieuwing in het uitvoeren van projecten aan te jagen. De resultaten hiervan zijn per jaar samengevat, net als de prestaties voor wat betreft de bedrijfsvoering van de unit.

BUN-K jaarrapportage 2020 samenvatting

BUN-K jaarrapportage 2019 samenvatting

BUN-K jaarrapportage 2018 samenvatting

BUN-K jaarrapportage 2017 samenvatting

Ons kantoor

Ook wij zijn bezig met duurzaamheid en de circulaire economie. Daarom houden wij kantoorkosten zo neutraal mogelijk in ons pand in Gorinchem. Zo komt bijvoorbeeld bijna al ons kantoormeubilair uit kringloopwinkels.